O ranoj fotografiji u Zadru | Arsenal Zadar

O ranoj fotografili u Zadru , malo se zna ali sve više znamo i tražimo, učimo. Tako eto i slučajno spašen ovaj stereoskop baš iz grada možda zbilja jest spomenut u tekstu vrijednoga Abdulaha Seferovića , koji ni danas ne dvoumi put ka novoj informaciji.
Citat s potvrđuje i to što se među novim akvizicijama fizikalnoga kabineta u školskoj 1855./56. godini spominje i jedan stereoskop s 24 fotografije i 12 crteža na staklu i papiru [1012]. Stereoskopska fotografija poznata je od same pojave fotografskoga postupka, ali je tek na svjetskoj izložbi u Londonu 1851. lansirana kao veliki salonski hit koji je 1854. postao senzacijom i u Beču [7031]. Samo godinu ili dvije kasnije stigla je i do zadarske Gimnazije.