Novo kazalište Verdi | Arsenal Zadar

1865. sagrađeno je Novo kazalište, kazalište Verdi – najljepše i najveće kazalište na istočnoj obali Jadrana u 19. st.

Kao odraz bogatstva i političke moći narastajućeg građanskog sloja, nakon smrti velikog talijanskog skladatelja G. Verdija preimenovano u Teatro Verdi.