Najstariji stetoskop | Arsenal Zadar

1855./56.  zadarska Gimnazija potvrđuje među novim akvizicijama fizikalnoga kabineta u školskoj godini spominje i jedan stereoskop s 24 fotografije i 12 crteža na staklu i papiru .

Stereoskopska fotografija poznata je od same pojave fotografskoga postupka, ali je tek na svjetskoj izložbi u Londonu 1851. lansirana kao veliki salonski hit koji je 1854. postao senzacijom i u Beču Samo godinu ili dvije kasnije stigla je i do zadarske Gimnazije.

NAJSTARIJI STEREOSKOP PRONAĐEN I IZLOŽEN U ARSENALU !